วิธีการลงทะเบียน
                คู่มือการใช้งาน
                Download Plug-In

 

1. ลืม Username และ Password ต้องทำอย่างไร

 คลิกดูรายละเอียด

2. เมื่อ Log in แล้ว ระบบแสดงข้อความ “ข้อมูลผิดพลาด” หรือ “ข้อมูลซ้ำซ้อน” หรือ “Invalid
    Username &&Password II Account Expired!!!”

 คลิกดูรายละเอียด

3. การแก้ไขข้อมูลเมื่อลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวผิด

 คลิกดูรายละเอียด

4. เมื่อ Log in ได้แล้ว แต่ไม่สามารถเปิดบทเรียนได้ ซึ่งเกิดจากการเลือกใช้งาน Browser ผิด
    หรือไม่มี Plug in ของ Program ที่จำเป็นในการใช้งาน ให้ตรวจสอบดังนี้

 คลิกดูรายละเอียด

5. เมื่อเปิดบทเรียนแล้ว แต่หน้าต่างบทเรียนไม่เปิดขึ้นมาให้ (Pop up Blocker)

 คลิกดูรายละเอียด

6. เข้าเรียนและทำแบบฝึกหัดแล้ว แต่บทเรียนกลับไม่ Complete ทำให้ไม่สามารถเข้าเรียนใน
     Level ถัดไปได้

 คลิกดูรายละเอียด

7. เข้าเรียนและทำแบบฝึกหัดแล้ว แต่บทเรียนกลับไม่ Complete ทำให้ไม่สามารถเข้าเรียนใน
     Level ถัดไปได้

 คลิกดูรายละเอียด

8. เมนู Learning Report แสดงผลว่า Complete ทุก Module แต่กลับไม่สามารถเข้าไปเรียนใน
     Level ต่อไปได้

 คลิกดูรายละเอียด

9. เรียนอย่างไรให้ Completed: Unit

 คลิกดูรายละเอียด

10. เรียนอย่างไรให้ Completed : Module

 คลิกดูรายละเอียด

11. เรียนอย่างไรให้ Complete: Level

 คลิกดูรายละเอียด

12. เรียนอย่างไรจึงจะได้รับประกาศนียบัตร

 คลิกดูรายละเอียด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
 

Copyright © smartteach.net All rights reserved