วิธีการลงทะเบียน
                คู่มือการใช้งาน
                Download Plug-In
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาชีพค่ะ สำหรับหลักสูตรนี้ ท่านจะได้พบกับบทสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ใน 4 สาขาอาชีพ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญภายในภูมิภาคอาเซียนของเรา นั่นคือ การก่อตั้งประชาคมอาเซียน ซึ่งจะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ดังนั้นผู้ที่มีศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษเหนือกว่าผู้อื่น ก็จะมีโอกาสมากกว่า เนื่องจากภาษาอังกฤษจะเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างผู้ที่มีความแตกต่างกันทางด้านภาษาภายในภูมิภาคอาเซียน

           ทางโครงการฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ จึงได้จัดให้มีการอบรมภาษาอังกฤษให้กับ นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขึ้น เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้ชาวอาชีวะให้มีสมรรถนะทางด้านภาษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 
     
 
 

     
 

 
     

     
   

       กรุณาเลือกสาขาของท่าน

 

 

 
 

กรุณาใช้  Internet Explorer Version 6.0  ขึ้นไป
ในการเข้าสู่บทเรียน

 
 

กรุณาใส่ username และ password ของท่านให้ตรงตามตัวอักษรเล็ก/ใหญ่ ที่ท่านได้รับ

 
 

สอบถามปัญหาทางเทคนิคที่
โทร. 02-348-8648 หรือ 085-485-2328

 
   
   
   
      
     
 

Copyright © smartteach.net All rights reserved